Algemene Informatie

De cursusfactuur dient binnen vier weken voor de cursusdatum te zijn
overgemaakt. Het bedrag kan worden overgemaakt op IBAN: NL18ABNA059.46.93.462
t.n.v. M. de Boer te Kaatsheuvel o.v.v. factuurnummer.

Bij afzegging geldt:
• Indien u uiterlijk 1 maand van te voren afzegt, bedraagt de restitutie 100%.
Na die maand :
• Indien de cursus tussen 3 á 4 weken van te voren wordt afgezegd, wordt het aanbetalingsbedrag ingehouden en 75% van het restbedrag wordt teruggestort.
• Indien de cursus tussen 2 á 3 weken van te voren wordt afgezegd, wordt het aanbetalingsbedrag ingehouden en 50% van het restbedrag wordt teruggestort.
• Indien de cursus korter dan 14 dagen van te voren wordt afgezegd, is er geen restitutie van het cursusbedrag.

 

Ga naar agenda.